21:37:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2023-12-07 08:40:10

Lipigon förväntas under nästa år starta en mindre fas II-studie på patienter med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer och diabetes. Enligt Analysguiden kan Lipigon potentiellt visa effekt på viktiga biomarkörer i denna studie, och de upprepar ett motiverat värde om 1,0 krona per aktie.

Nedan följer utdrag ur Analysguidens analys. Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt aktiespararna.se.

Ansökan om fas 2-studie med Lipisense
Lipigon lämnade den 13 november in ansökan till Clinical Trial Information System (CTIS) om att inleda en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Lipisense. CTIS är en EU-baserad plattform som från och med i år styr processen för godkännande av kliniska studier i Europa. Bolaget räknar med ett godkännande från CTIS inom 60-106 dagar, vilket betyder att studien kan starta i början av nästa år.

Studien ska inkludera 25 patienter som ska behandlas med fyra doser av Lipisense eller placebo under en månad. Deltagarna har svår hypertriglyceridemi (SHTG) och typ 2-diabetes. Uppföljning ska pågå i 3 månader och samla ytterligare information om säkerhet men också effekt på biomarkörer. Vi ser en 60-procentig chans till ett utfall som tillåter att planering av en större fas 2-studie kan börja.

Slutresultat från klinisk fas I
I den avslutade fas 1-studien har bolaget redovisat topline-resultat. Studien inkluderade totalt 54 deltagare och visade att Lipisense tolererades och var säkert. Substansen är en RNA-baserad läkemedelskandidat som blockerar uttrycket av målproteinet ANGPTL4 i levern.

Hög risk och stor potential, motiverat värde upprepat
Lipisense utvecklas i första hand för att behandla svår hypertriglyceridemi, som drabbar ca en procent av befolkningen i USA. Lipigons projekt är mycket innovativt och kan ge nya insikter kring leverns komplexa fettmetabolism. Vi tror att bolaget har möjlighet att visa effekt på viktiga biomarkörer i fas 2 och upprepar ett motiverat värde på 1,0 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.