21:15:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2024-02-01 09:06:17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar idag att CombiGene AB (publ) har beslutat att avsluta sitt licensavtal gällande projekt 2 (P2) - ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi. Projektet, som utlicensierades till CombiGene 2019, kommer att återgå till Lipigon senast den 5 augusti 2024. Efter noggrann utvärdering har CombiGene fastställt att nuvarande data inte ger tillräcklig grund för att motivera en fortsatt preklinisk utveckling.

"Med P2 tillbaka under vår kontroll, har vi beslutat att i nuläget inte prioritera ytterligare utveckling av detta projekt. Detta beslut påverkar inte våra huvudprojekt, som fortsätter att vara i linje med vår övergripande forsknings- och utvecklingsstrategi. Denna händelse väntas inte ha någon inverkan på bolagets långsiktiga verksamhet", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon. 

Sedan utlicensieringen har P2 inte belastat Lipigons kostnadsmassa, eftersom all utveckling har skötts av CombiGene. Under 2021 erhöll CombiGene betydande medel från Eurostars för att stödja utvecklingen av lipodystrofiprojektet, ett samarbete med bland andra University Medical Center Hamburg-Eppendorf och CRO-bolaget Accelero. Dessa medel har varit avgörande för att genomföra omfattande prekliniska studier av hög vetenskaplig kvalitet.

"Det är naturligtvis en besvikelse att tillräckligt tydliga resultat för lipodystrofiprojektet inte har uppnåtts, men vi uppskattar det arbete och engagemang som CombiGene har lagt ner", tillägger Stefan K. Nilsson. "Efter att ha analyserat svårtolkade data genomförde CombiGene ytterligare studier under 2023. Dessa ledde till slutsatsen att det inte fanns tillräckligt övertygande data för att fortsätta med den kostsamma prekliniska utvecklingen. Vi respekterar och stödjer deras beslut att avsluta avtalet, baserat på den omfattande insatsen och den grundliga utvärderingen."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.