09:39:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2024-05-17 16:33:53

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att bolaget har kvalificerat sig för intervjusteget i EIC Accelerator-programmet, en del av EU:s stödsystem Horizon Europe. Detta steg är en del av en noggrann utvärderingsprocess där bolaget, vid positiv bedömning, kan komma att erhålla upp till €2,5 miljoner i forskningsstöd samt €15 miljoner i investeringsstöd. Ansökan avser finansiering för fas IIa/b-studier med Lipigons kliniska läkemedelskandidat Lipisense®.

EIC Accelerator är ett program som syftar till att stödja små och medelstora företag inom EU, vilka arbetar med innovativa produktidéer med stor potential. Ansökningsprocessen sker i tre steg, och endast omkring 10 procent av ansökningarna når fram till det sista och avgörande intervjusteget. Historiskt har ungefär hälften av de bolag som nått detta sista steg erhållit stöd genom programmet.

"Vi är mycket glada över att i hård konkurrens ha valts ut till detta avgörande skede. Det är ett kvalitetsbetyg för Lipisense®-programmet och för våra kommande utvecklingsplaner, vilka har granskats och mottagits väl av EU:s expertpanel. Det gäller nu för oss att övertyga även i intervjusteget", säger vd Stefan K. Nilsson.

Intervjuerna genomförs i Bryssel i juni och slutligt beslut om finansiering förväntas meddelas under det tredje kvartalet 2024.

Om Lipisense®
Lipisense® är Lipigons ledande läkemedelskandidat, ett blodfettssänkande RNA-läkemedel utvecklat för att behandla svår hypertriglyceridemi (SHTG). Lipisense® verkar genom att förhindra cellerna i levern från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.