12:02:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2022-03-29 08:32:14

En ny genetikstudie visar att målproteinet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är det mest effektiva att rikta behandling mot vid kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Enligt studien är även målproteinet i ett annat av Lipigons projekt, som också är riktat mot blodfettsrubbningar, det näst bästa läkemedelsmålet.

En stor genetikstudie gjord av forskare vid universiteten i Oxford och Bristol visar att Lipigons målprotein för läkemedelskandidaten Lipisense, ANGPTL4, är det effektivaste målet att rikta in sig på vid behandling av kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Andra etablerade målprotein, som redan är under kliniska prövningar (apoC3 och ANGPTL3), är inte lika effektiva, eller inte effektiva alls. Studien* publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology.

Vidare visar studien att enzymet lipoproteinlipas, LPL, som Lipigon adresserar i sitt projekt mot dyslipidemi (blodfettsrubbningar), är det näst bästa målet att utveckla läkemedelskandidater mot. LPL är ett enzym som spelar en central roll för nedbrytningen av fetter i blodet och är sedan tidigare ett väl validerat målprotein för blodfettsrelaterade sjukdomar.

Studien baserades på genetisk analys av blodprover från 115 082 brittiska biobanksdeltagare. Forskarna kunde jämföra effekten av den genetiska variationen i några intressanta målproteiner på dokumenterade metabola markörer och sjukdomsdiagnoser. Från dessa studier kan man förutsäga vilka effekter man kan vänta sig av läkemedelsterapi inriktad på något av dessa mål.

"Det är verkligen både viktigt och intressant att det kommer ytterligare data från stora studier som visar att de två målproteiner som vi ursprungligen byggde upp Lipigon kring, ANGPTL4 och LPL, håller måttet och fortfarande står sig starka. Det är uppmuntrande för oss att våra målproteiner är effektivare än våra konkurrenters etablerade målproteiner. Vi närmar oss nu de första kliniska studierna av Lipisense och stärks i våra förväntningar på utfallet av positiva resultat", säger Gunilla Olivecrona, professor emerita och medgrundare till Lipigon.

*Characterising metabolomic signatures of lipid-modifying therapies through drug target mendelian randomization, Tom G. Richardson, Genevieve M. LeydenI, Qin Wang, Joshua A. Bell, Benjamin Elsworth, George Davey Smith, Michael V. Holmes

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ny-genetikstudie-visar-att-Lipigons-malprotein-for-behandlin.pdf

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.