17:27:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
MaxFastigheter i Sverige är ett fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastighetsbolag som senare förvaltas och utvecklas för att skapa ökat aktieägarvärde. Fokus ligger främst på att förvärva kommersiella fastigheter i mellan- och norra Sverige med visionen att vara en aktör med stark lokal närvaro. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor beläget i Torshälla.

Kalender

2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning MAXF 1.18 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning MAXF 1.30 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MAXF 1.16 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning MAXF 0.62 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-27 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-02-14 10:00:10

MAXFASTIGHETER UTDELNING FÖR 2019

Styrelsen föreslår, enligt tidigare fastställd utdelningspolicy, en utdelning om 25,5 mkr (24,2 mkr) vilket innebär 1,18 kr (1,30) per aktie.

Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella mål och utdelningspolicy under första halvåret 2020.

Eskilstuna den 14 februari 2020


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 10:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-2020-02-14-nr-2.pdf

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.


Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com