01:14:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
MaxFastigheter i Sverige är ett fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastighetsbolag som senare förvaltas och utvecklas för att skapa ökat aktieägarvärde. Fokus ligger främst på att förvärva kommersiella fastigheter i mellan- och norra Sverige med visionen att vara en aktör med stark lokal närvaro. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor beläget i Torshälla.

Kalender

2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Ordinarie utdelning MAXF 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning MAXF 1.30 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MAXF 1.16 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning MAXF 0.62 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-27 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-03-25 18:15:11

MAXFASTIGHETERS NYEMITTERADE TECKNINGSOPTIONER OCH HYBRIDOBLIGATIONER KOMMER ATT UPPTAS TILL HANDEL DEN 27 MARS

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") meddelar idag att de hybridobligationer och teckningsoptioner av serie 2020/2027 som erhålls av tecknare i samband med Bolagets företrädesemission kommer att börja handlas den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

Handel med hybridobligationerna kommer att ske på Nasdaq Stockholm och handel med teckningsoptionerna av serie 2020/2027 kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Eskilstuna den 25 mars 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-2020-03-25.pdf

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com.