13:35:13 Europe / Stockholm

Kalender

2016-12-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-14 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-09-06 Split MCLAIR B 10:1
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-06-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-26 Ordinarie utdelning MCLAIR B 0.00 SEK
2015-06-25 Årsstämma 2015
2015-06-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-17 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-17 Extra Bolagsstämma 2015
2014-12-15 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-09-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-01 Ordinarie utdelning MCLAIR B 0.00 SEK
2014-06-30 Årsstämma 2014
2014-06-17 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-16 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-24 Ordinarie utdelning MCLAIR B 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-03-15 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-11 15-7 2013
2012-12-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-24 Ordinarie utdelning MCLAIR B 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-03-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-15 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-03-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-15 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-09-15 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-21 Ordinarie utdelning MCLAIR B 0.00 SEK
2010-03-12 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2007-01-31 Split MCLAIR B 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tidigare U.S. Energy Group AB. Bolagets verksamhet är under förändring.
2022-11-02 12:17:03

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition
Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet
Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 225 tSEK, varvid 90 tSEK till styrelsens ordförande och 45 tSEK till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelse omvaldes Andreas Borg som styrelseordförande, som ledamöter valdes Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson och Carl-Adam Andersson. Till revisor omvaldes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

För med anledning av ovanstående besvaras av:
Carl-Adam Andersson, VD
E-mail: info@masify.se

Masify Capital AB

Floragatan 8,                                         

114 32, Stockholm                                    info@masify.se

073 044 40 42                                          info@masify.se