01:02:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-02-23 11:44:07

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att man utnyttjat sina samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 i Appspotr AB ("Appspotr"). Totalt fick Appspotr in 55 miljoner kronor genom optionsförfallet.

CapSek äger sedan tidigare cirka 6 procent av Appspotr och befäster genom den nya investeringen på fyra miljoner kronor sin position som en av de största ägarna i Appspotr.

Sammanlagt utnyttjades cirka 99 procent av teckningsoptionerna som ingick i Appspotrs företrädesemission från förra året. Det betyder att Appspotr fått in cirka 55 miljoner kronor i nytt kapital.

- En glädjande siffra som visar att det är många som tror på Appspotr och den positiva utveckling som bolaget nu genomgår med nya partners, nya tjänster och etableringar på nya marknader, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

Av förekommande anledning valde CapSek att inte utnyttja de 461 536 teckningsoptioner av serie TO1 som erhölls vederlagsfritt i Hoodins företrädesemission under fjärde kvartalet 2019. Skälet till att Bolaget avvek från avsikten som publicerades genom pressmeddelande den 5 februari 2021, var att nyttjandekursen för teckningsoptionerna var cirka 20 procent över aktiekursen i Hoodins aktie.

- Vi är långsiktiga ägare i Hoodin och har en fortsatt positiv syn på bolaget, det var dock alltför ekonomiskt ofördelaktigt för CapSek att utnyttja teckningsoptionerna. Hoodin har kapital för att genomföra sin expansionsplan, vilket Hoodin också tydligt har kommunicerat, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon 076-108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-har-utnyttjat-teckningsoptioner-i-Appspotr-och-har.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället. Den kan ske inom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (AI/ML). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50