15:49:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-07-19 08:50:13

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.

Bricknode erbjuder en SaaS-tjänst till alla bolag som utför någon form av finansiell aktivitet. Tjänsten innebär ett nytt sätt att hantera finansiella aktiviteter som mäkleri, transaktioner, utlåning, fondförvaltning etc. och ska ersätta dagens tunga filöverföringar med en standardiserad administration med hjälp av öppna API:er (Application Programming Interface).

Fram tills nyligen har Bricknode haft två olika prenumerationstjänster att erbjuda sina kunder, Bricknode Broker och Bricknode Lending. Men lanseringen av Bricknode Investment Manager erbjuds nu investerare att hantera sina placeringar hos olika mäklare, banker och plattformar på ett automatiserat och enkelt sätt, och därmed få en bättre överblick.

Stefan Willebrand, grundare och vd på Bricknode, har själv lång erfarenhet både som förvaltare av en hedgefond och som entreprenör inom fintech, och kan vittna om hur den här sortens arbete idag, typiskt sett på många mindre investeringsfirmor, görs med hjälp av kalkylark i excel vilket kräver en hel del manuellt arbete.

94 procent återkommande intäkter

En analys av Bricknodes intäkter under Q2 2021 - Q1 2022 visar också att hela 94 procent av bolagets intäkter utgjordes av återkommande intäkter under perioden, där 75 procent kom från prenumerationer av Bricknode Broker, 20 procent från Bricknode Lending och 5 procent från support och service. Ytterligare ett system, Bricknode Deposits & Savings, befinner sig i sent utvecklingsstadium. 

  • Bricknode Investment Manager öppnar upp en helt ny marknad för Bricknode, en marknad som vi ser en stor potential i och där Bricknode erbjuder en lösning på ett stort effektivitetsproblem för användarna. Samtidigt är den höga andelen återkommande intäkter en bekräftelse på att Bricknode verkligen är ett renodlat SaaS-bolag med ett fungerande erbjudande, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek gjorde sin första investering i Bricknode under 2021 och äger cirka 2 procent.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSeks-Bricknode-lanserar-ny-produkt-22-07-19.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.