18:38:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-06-29 09:16:11

Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fem av de åtta bolagen är onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, samtidigt som de tre noterade innehaven visade en genomsnittlig minskning av nettoomsättningen på en procent, jämfört med samma period året innan. 

CapSeks portfölj har i sin helhet visat styrka under vinterhalvåret 2021/2022, där de fem onoterade bolaget rapporterar en ökning i nettoomsättning på 23 procent under perioden okt-mars, jämfört med samma period året innan. Utvecklingen för portföljbolagen har inte undgått den bredare avkylningen av marknaden, vilket varit en bidragande faktor till att de tre noterade portföljbolagen visat en minskad nettoomsättning på en procent i genomsnitt. Sammantaget visade CapSeks samtliga åtta bolag i portföljen en ökad nettoomsättning på 14 procent jämfört med samma period året innan.

  • Fem av CapSeks åtta portföljinnehav är onoterade bolag, där det finns en naturlig eftersläpning i värderingarna. Därför är det glädjande att notera att den genomsnittliga omsättningstillväxten för alla CapSeks åtta aktiva portföljbolag i första kvartalet 2022 uppgick till hela 33 procent, vilket visar att bolagen överlag fått en bra start på året. Den ökade turbulensen på finansmarknaden och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna generellt och våra portföljinnehav utvecklas, trots detta, väl och även om några bolag ligger efter plan så följer merparten sina ambitiösa tillväxtplaner, vilket vi ser som en indikation på att vår portfölj är väl riskjusterad när det börjar blåsa, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Flera av CapSeks portföljbolag fakturerar klumpvis, vilket gör att det slår en del mellan perioderna, vilket bör tas i beaktning när man tittar på kvartalssiffrorna.  

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-omsattningstillvaxt-vinterhalvaret-21 22-22-06-29.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.