03:53:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Online Brands Nordic bedriver e-handelsförsäljning av kläder för kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB samt Juvelerare John Victorin i Varberg AB. Sortimentet inom koncernen består således av både kläder och smycken. Störst marknad innehas på den nordiska marknaden. Online Brands Nordic har sitt huvudkontor i Dalsjöfors.

Kalender

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2018
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-19 Årsstämma 2015
2016-05-11 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2014
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2014-02-20 Årsstämma 2013
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-16 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2012
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Årsstämma 2011
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Split OBAB 5:1
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-10-26 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-24 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-10 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-16 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2010-04-08 Årsstämma 2009
2010-02-15 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-30 Ordinarie utdelning OBAB 0.10 SEK
2009-03-27 Årsstämma
2020-07-31 15:41:09

KOMMUNIKÈ ÅRSSTÄMMA ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Den 30 juli och 23 juli 2020 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Till ordförande för årsstämman valdes Michael Koch som öppnade mötet.

Röstlängden fastställdes efter uppläsning av inkomna fullmakter och närvarande aktieägare.

Förslag att ajournera årsstämman till 23 juli 2020 kl 13:00 antogs av stämman. Anledningen är att ägarna inte fått tillräckligt med tid att analysera årsredovisningen som försenats med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen och aktuella Covid-19 situationen.

Bolagsledningen bemyndigades att justera datumet för återupptagande av stämman med hänsyn till eventuella begränsningar i Nasdaqs regelverk och kostnadseffektivitet. Beslutet fattades av en enhällig stämma.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning. Vidare godkändes bolagets dispositioner och resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Mats Bergengren och Nina Holgersson. Nicolas Fogelholm avböjde omval. Bolagsstämman konstaterade då att styrelsen ej är fulltalig, varför det beslöts att valkommittén skall sammankallas för att utse ny styrelseledamot. Därefter kallas till extra bolagsstämma.

Val av Revisor
BDO och Jimmy Skoglund valdes till revisor.

Fastställande av revisorsarvode
Arvodering till revisor skall ske enligt löpande räkning.

Ersättning till styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ej skall arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

För mer information, kontakta;
Nina Holgersson, tf vd, Online Brands Nordic AB (publ)
tel +46 768 60 60 10 nina@ideguld.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Kommunike fran arsstamma.pdf

Mer om online brands nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver ledande butiker på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se