13:24:59 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas i Ryssland och Ukraina. Företaget hette tidigare Petrosibir.

Kalender

2018-06-28 Årsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2015
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-09 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2014
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-01 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2014-06-30 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-02 Extra Bolagsstämma 2014
2014-03-03 15-7 2014
2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-22 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-22 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2013-05-21 Årsstämma 2012
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-04 Split SHEL B 50:1
2011-05-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2010
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-18 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2010-05-17 Årsstämma 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-12-23 13:15:11

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.

VERKSAMHETSSAMMANFATTNING 2019

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.

Som tidigare rapporterats återöppnade bolaget i det fjärde kvartalet 2018 den gamla sovjetiska brunnen #141 på Aysky-licensen. Brunnen flödade totalt 150 fat olja efter återöppnandet vilket möjliggjorde att bolaget kunde lämna in en reservrapport för den upptäckta fyndigheten. Rapporten upprättades och lämnades in i början av 2019. Den ryska statliga reservkommitteen godkände rapporten vilket resulterade i 7,3 miljoner återvinningsbara AB1+B2 reserver av olja. Bolaget erhöll även i juli 2019 en ny produktionslicens för prospektering och utveckling av Aysky-licensen. Testproduktion inleddes i augusti 2019.

Petrosibir har under året framgångsrikt reducerat takten i den naturliga nedgången i produktionen samt vidtagit åtgärder för att stabilisera produktionen på Ayazovskoye-fältet. Samtidigt har kunskapen och förståelsen av fältet ökat vilket har möjliggjort framtagande av en prospekterings- och utvecklingsplan för framtiden. Parallellt, som alternativ strategi och som en av möjligheterna att maximera aktieägarvärde, har bolaget testat marknaden och har gjort uppmuntrande framsteg som kan innebära ytterligare nyheter under 2020.

Tillgångarna i Komi har, trots ett ansträngt förhållande på ägarnivå, producerat goda operationella resultat. På Dinyu-Sovinborskoye sjönk produktionen kraftigt på grund av en snabbt ökande andel vatten i vissa av brunnarna. Däremot har produktionen på Yuzhno-Tebukskoye varit relativt stabil och borrprogrammet på Sosnovskoye har uppvisat lovande resultat. Ytterligare 7 brunnar ska borras fram till augusti 2020. Bolaget har också fortsatt uppgraderingen av utrustningen för oljehantering på Sosnovskoye, inkluderande utökad kapacitet och utrustning för gasgenerering för både internt bruk och extern försäljning.

" Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under 2019. Med begränsade investeringar har vi kunnat upprätthålla stabila produktionsnivåer samt satt ett nytt fält i produktion. Det här hjälper oss i våra ansträngningar att öka aktieägarvärdet framöver. Avslutningsvis, eftersom 2019 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatt stöd och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com

www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR191223-Verksamhetssammanfattning-2019.pdf

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.