22:15:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-03-07 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
2022-05-25 10:10:41

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

Jag kan konstatera att den omsvängning av bolaget som startade vid årsskiftet är en process som både är nödvändig och som har lyckats hittills. Vi har fått ner kostnadsmassan i företaget samtidigt som vi utvecklat den nya sensorplattformen Radsenz. 

Vi ser fram emot den lansering som görs nästa vecka på Industrimässan i Hannover, där kunder kommer att erbjudas sensorn direkt på mässan.

 

RDZ0122 är den första sensorn baserad på den plattformen och är en sensor som går att använda i ett stort antal applikationer. Det är den första sensorn på marknaden som har en inbyggt web-interface där man lätt kan ställa in sensorns parametrar.

 

Vi har i dag en rad kontakter som är mycket intresserade av sensorn och jobbar via organisationer som Business Germany för att nå ut brett.

 

Bolaget har tillsammans med Autoliv och Chalmers påbörjat ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten genom att övervaka bilförare.

Vi ser en ökande trend att säkerställa hälsan hos bilförare där plötslig sjukdom eller trötthet kan orsaka allvarliga olyckor med alvarliga skador som följd.

I DrivER-projektet är det just dessa frågor som vi utreder. Med en radarsensor baserad på vår nya Radsenz-plattform kan vi mäta en rad parametrar när bilen körs, det kan handla om hjärtfrekvens eller andning. Sensorn kan placeras någonstans i kupén av bilen.

Vi tycker det är spännande att se hur vi kan använda vår sensorplattform för att på sikt förbättra trafiksäkerheten tillsammans med en så betydande aktör som Autoliv.

 

När det gäller våra aktiviteter på e-hälsoområdet lanserar vi nu den senaste versionen av Eazense, denna sensor ansluter direkt till kundens system utan att använda vår molntjänst.

Detta ger kunden större frihet och snabbare respons och är lättare att hantera. Sensorn har samma funktionalitet som tidigare, det vill säga: falldetektion, detektion av rörelsemönster och närvaro.

 

Vi ser ett stort intresse för dessa funktioner som kan göra stor skillnad i vården och är i startgroparna för några upphandlingar i Sverige.

 

Utanför Sverige är det mest Careteq i Australien och USA som har de mest spännande installationerna. Speciellt i USA ser stor aktivitet och väntar oss ordrar inom kort därifrån.

 

En annan regional marknad som vi bearbetar via Business Sweden är Spanien.

 

Raytelligence ändring av kursen om ett större fokus på teknik och produkter snarare än specialisering inom hälsosektorn och tjänster bedömer vi snabbt ge ökad omsättning och större bruttomarginaler.

 

Raytelligence genomför just nu en företrädesemission för befintliga och nya aktieägare för att kunna påskynda Bolagets utveckling. Du kan läsa mer om emissionen under följande länk:

 https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-raytelligence-ab/

 

Pelle Viberg

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, VD Raytelligence

pelle.viberg@raytelligence.com

0702-20 33 82

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2022-05-25.pdf

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi