03:17:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-28 Split RAYTL 100:1
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-22 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamt inom forskning och innovation inom flera sektorer. Nyckelstrategin är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediesektorer i Europa och Asien, även om bolaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-03-07 13:42:05

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 7 mars 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring (nummer 1)

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen enligt nästföljande två rubriker "Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)" respektive "Beslut om företrädesemission", understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 Aktiekapitalet ska vara lägst 10 508 750 SEK och högst 42 035 000 SEK

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 15 763 204 SEK och högst 63 052 816 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

Antalet aktier ska vara lägst 150 125 000 och högst 600 500 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 450 377 265 och högst 1 801 509 060

 

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 5 254 401,440128 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 254 401,425 kronor fördelat på 150 125 755 aktier (före registrering av företrädesemissionen enligt nedan rubrik "Beslut om företrädesemission"), envar aktie med ett kvotvärde om 0,035 kronor.

 

Beslut om företrädesemission

Det beslutades att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 300 251 510 aktier och 150 125 755 teckningsoptioner av serie TO3. Teckning av units sker under perioden från och med den 16 mars 2023 till och med den 30 mars 2023.  

Beslut om bolagsordningsändring (nummer 2)

I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapital enligt nedan rubrik "Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)", beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av aktiekapitalsminskningen understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 508 750 SEK och högst 42 035 000 SEK

 

 Aktiekapitalet ska vara lägst 9 974 224 SEK och högst 39 896 896 SEK

 

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 7 480 668,345 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Minskningen ska genomföras i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbeloppet att aktiens kvotvärde ändras till 0,02 kronor per aktie.

 

För att aktiekapitalsminskningen ska ske till högsta minskningsbelopp krävs (i) att företrädesemissionen enligt ovan fulltecknas, (ii) att betalning för ingångna garantiåtaganden avseende företrädesemissionen sker genom units emitterade till samma kurs som företrädesemissionen samt (iii) att samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för nyteckning av aktier.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet för registrering efter det att utestående teckningsoptioner av serie TO2 lösts in till nya aktier och aktierna registrerats hos Bolagsverket. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i juli 2023.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2023-03-07.pdf

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.