23:33:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-03-07 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
2022-05-16 12:31:21

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Raytelligence beslutade den 9 maj 2022 att genomföra en emission av högst 8 519 532 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen och inför teckningsperiodens inledande onsdagen den 18 maj 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag den 16 maj 2022 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 kronor per unit, motsvarande 0,6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader.

Om samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 42,6 MSEK före emissionskostnader.

Offentliggörande av Prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investor.raytelligence.com/se/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod

18 maj 2022 - 1 juni 2022

Handel i uniträtter

18 maj 2022 - 27 maj 2022

Handel i BTU

18 maj 2022 till och med omkring 20 juni 2022

Offentliggörande av utfallet

3 juni 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

E-post: peter@raytelligence.com

Hemsida: https://www.raytelligence.com/sv/raytelligence-start/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2022-05-16.pdf
Raytelligence-Prospekt-2022.pdf

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi