03:15:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-03-07 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
2023-05-25 08:30:11

1 januari - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 822 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 240 282 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 788 234 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,025 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 150 125 755

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2023-01-01 - 2023-03-31)

 • Föreslår en företrädesemission av units om ca 12 MSEK
 • Valtes och Raytelligence AB ingår partnerskap för att utveckla system till stöd för anhörigvårdare i Europa
 • Raytelligence AB lanserar vibrationssensor för tuffa miljöer
 • Dotterbolaget Innowearable AB utvecklar sensor för Sportsmed
 • Raytelligence AB erhåller order från Valtes
 • Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 61,64 procent

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Raytelligence AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2
 • Raytelligence AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och initierar registreringen av den andra aktiekapitalminskningen

       

 

VD har ordet

 

Fokus under Q1 2023 har varit försäljning av falldetektorn Eazense och industrisensorn Radsenz.

 

Eazense

En försäljning av ett antal Eazense har skett till det holländska bolaget Valtes.

Det rör sig dock om en pilotinstallation av mindre antal, utvärderingen är positiv men ger inte någon större intäkt i närtid.

 

Radsenz

Marknaden för industrisensorer har inte motsvarat våra förväntningar, trots att sensorn RDZ2201 har fått positiva kommentarer och initialbeställningar har det hittills inte lett till beställningar i större omfattning.

Det pågår diskussioner med två globala aktörer på mätteknikområdet rörande vibrationsmätning med radarsensorn RDZ2201, vi har fått positiva signaler men ser att tiden till en affär kommer att dröja.

Vi har här utvecklat en unik teknologi som har stor potential i den nuvarande industriomställningen. De två globala aktörerna, som vi tyvärr inte kan namnge, indikerar stor affärspotential. Vi arbetar hårt för att föra detta i hamn. 

 

Dotterbolaget Innowearable AB

En ny VD tillsattes i början av maj, James Parker med en Master of Science inom Biomedicin och lång erfarenhet av sportsektorn.

Diskussioner pågår bl.a med Eleiko Group AB, www.eleiko.com  och Svenska Tyngdlyftningsförbundet om samarbetsprojekt där produkten Inno-X används.

 

Övrigt

Bolaget fortsätter ha fokus på försäljning och parallellt med detta undersöker styrelse och ledning möjligheterna till ytterligare finansiering eller strukturaffär för att kunna hantera det likvida läget.

 Pelle Viberg/CEO

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, CEO Raytelligence

pelle.viberg@raytelligence.com

0702-20 33 82

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8.30 CET.

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2023-05-25.pdf
Delarsrapport-Q1-2023.pdf

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.