17:27:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-28 Split RAYTL 100:1
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-22 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamt inom forskning och innovation inom flera sektorer. Nyckelstrategin är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediesektorer i Europa och Asien, även om bolaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-09-06 21:19:29

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, den 6 september 2023, har ingått ett avtal med Formue Nord Marknadsneutral A/S ("Formue Nord"). Enligt avtalet ska Bolaget återbetala lån uppgående till cirka 1 640 646 SEK till Formue Nord samt ersätta Formue Nord med 1 321 813 SEK för dröjsmål med återbetalning. Betalning ska enligt avtalet ske genom en riktad emission av aktier till Formue Nord (den "Riktade Emissionen") där betalning ska ske genom kvittning. Styrelsen avser därför att med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2023 besluta om den Riktade Emissionen.

Bakgrund

I februari 2023 tog Bolaget ett brygglån om 1 500 000 SEK från Formue Nord med sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Återbetalning av brygglånet skulle enligt låneavtalet ske senast den 31 juli 2023. Lånebeloppet uppgår med upplupen ränta per dagens datum till 1 640 646 SEK.

 

Avtalet och den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag ingått ett avtal med Formue Nord, innebärande att Bolaget avser att återbetala lånet som Bolaget upptogs i februari 2023. Bolaget kommer vidare att betala en avgift om cirka 1 321 813 SEK till Formue Nord för försenad betalning. Betalning kommer erläggas genom att Bolaget genomför den Riktade Emissionen där betalning sker genom kvittning.

 

Den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen är för att uppfylla villkoren i det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med Formue Nord och i syfte att kompensera Formue Nord för det dröjsmål med betalning som uppstått. Teckningskursen om 0,02 SEK motsvarar aktiernas kvotvärde och innebär en premie om ca 25 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden den 5 september 2023. Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare men konstaterat att en företrädesemission skulle behöva göras till en betydligt lägre kurs. För att möjliggöra en sådan företrädesemission skulle Bolagets kvotvärde först behöva sänkas, vilket skulle kräva tillstånd från Bolagsverket och en kallelsefrist om två månader. En sådan företrädesemission skulle således vara betydligt mer tidskrävande och resultera i större kostnader för Bolaget. En riktad emission medför att Bolaget, på ett kostnadseffektivt sätt, kan stärka Bolagets balansräkning genom att, i enlighet med låneavtalet mellan Bolaget och Formue Nord, genomföra en återbetalning av lånet i form av aktier till Formue Nord. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att emissionsvillkoren är marknadsmässiga då de fastställts genom förhandlingar och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Styrelsen avser att besluta om den Riktade Emissionen innebärande att som mest emittera 148 122 950 aktier till en teckningskurs uppgående till 0,02 SEK. Genom den Riktade emissionen ökar antalet aktier med som mest 148 122 950 aktier från 347 271 534 aktier till 495 394 484 aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter den Riktade Emissionen att uppgå till cirka 9 970 890 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer uppgå till ca 29,90 procent.

För mer information, kontakta:
Peter Martinsson, CFO Raytelligence
peter@raytelligence.com
Telefon: +46 (0) 708-1464 65

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl 21.20 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-2023-09-06.pdf

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.