11:03:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-03-07 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
2023-04-11 10:15:05

Raytelligence AB:s årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.raytelligence.com.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår i förvaltningsberättelsen i avsnitten "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut" och "möjligheter till fortsatt drift" behöver bolaget tillföras ytterligare finansiering under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten. Enligt vår bedömning är erhållandet av ytterligare finansiering en förutsättning för att säkerställa bolagets likviditet och därmed trygga fortsatt drift.

Bolagets kommentar

Bolaget gör bedömningen att de likvida medel som finns tillgängliga inte kommer att räcka i 12 månader. Bolaget är dock positiva till att den nyemission bolaget har genomfört i slutet av mars 2023 tillsammans med förväntad försäljning under räkenskapsåret 2023 kommer förbättra den likvida situationen. Bolaget undersöker möjligheterna till ytterligare finansiering i kombination med tidigare kommunicerade besparingsåtgärder.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns som bilaga i pressmeddelandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2023-04-11.pdf
Revisionsberattelse-Raytelligence-2022.pdf
Arsredovisning-Raytelligence-AB-publ-2022.pdf

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.