04:25:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-28 Split RAYTL 100:1
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-22 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamt inom forskning och innovation inom flera sektorer. Nyckelstrategin är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediesektorer i Europa och Asien, även om bolaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-10-25 07:50:46

Raytelligence AB ("Bolaget" eller "Raytelligence") har idag den 25 oktober 2023 ingått avtal om upptagande av lån till ett belopp om totalt 1,75 MSEK med två separata långivare. Båda lånen löper utan ränta och ska återbetalas senast den 29 februari 2024. Lånen kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Raytelligence har idag ingått låneavtal med två privata investerare, CDAX International AB och Q Management Group AB, om två separata lån uppgående till 875 000 SEK vardera, totalt 1,75 MSEK. Båda lånen löper utan ränta och ska återbetalas senast den 29 februari 2024, antingen kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget. Lånen innebär att Bolaget har möjlighet att återbetala Bolagets samtliga skulder.

För det fall Bolaget väljer att återbetala lånen genom kvittning har teckningskursen i båda avtalen, efter förhandlingar på armlängds avstånd, fastställts till 0,002941 SEK. Enligt låneavtalen ska dock tillämplig teckningskurs, vid en eventuell återbetalning genom kvittning, vara marknadsmässigt bestämd vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Mot bakgrund av detta och för att tillse att Bolaget erhåller ett ändamålsenligt kvotvärde avser Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma enligt separat kallelse.

"Raytelligence har sedan i somras arbetat med att hitta en finansiell lösning som är bra för befintliga aktieägare och vi är övertygade att de nya investerarna är rätt val för att säkerställa god finansiering och utveckling för aktien." säger Peter Martinson CFO Raytelligence.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 7.50 CEST.

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PM-2023-10-25.pdf