00:22:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Saltängen Property Invest äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås. Fastigheten är långsiktigt uthyrd till bolagets kund och är en logistikbyggnad med tillhörande parkering och kontorsplatser. Fastigheten används för tillfället som en av ICA:s två centrala logistikdistributionscentraler i Sverige. Saltängen Property Invests huvudkontor ligger i Västerås.

Kalender

2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-15 Kvartalsutdelning SAPIAB 0
2020-04-14 Årsstämma 2020
2020-03-11 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-02 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2019-10-15 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2019-09-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-16 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2019-04-18 Kvartalsutdelning SAPIAB 0
2019-04-12 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-15 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2018-10-16 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-17 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2018-04-17 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-16 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2017-10-17 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-07-18 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2017-04-06 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-29 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2016-09-29 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2016-04-07 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2016-04-06 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-28 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2015-09-28 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-29 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2015-04-24 Kvartalsutdelning SAPIAB 2.45
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-03-20 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Extra Bolagsstämma 2015
2020-02-06 20:45:11

Bolaget bedömer att ett nedskrivningsbehov med ca 25% av fastighetsvärdet föreligger.

Saltängen Property Invest AB (publ) har, som tidigare meddelats, undersökt marknaden för en eventuell avyttring av fastigheten Saltängen 1 i Västerås, eller av det fastighetsägande dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB. Inkomna indikativa bud visar på att marknaden värderar det underliggande fastighetsvärdet till ca 1 100 Mkr, vilket underskrider den senast gjorda oberoende fastighetsvärderingen (1 460 Mkr).

Med anledning av detta bedömer bolaget att ett nedskrivningsbehov om ca 25% kommer att föreligga på fastigheten. Nedskrivningen kommer i så fall att belasta koncernens helårsresultat för 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Igelström, styrelseordförande
+46 70 669 77 96
mikael.igelstrom@telia.com

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Pressrelease 2020-02-06.pdf

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel +46 8 545 271 00, mail: info@wildeco.se).

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 20.45.