01:24:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
Saxlund Group är ett miljöteknikbolag specialiserade inom rening av luft och gas. Idag erbjuder bolaget diverse helhetslösningar som berör exempelvis rökgasrening och stoftavskiljning, komponenter samt tillhörande teknisk konsultation och serviceunderhåll. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden, främst inom inom industri- och energibranschen. Bolaget gick fram tills 2017 under namnet Pilum. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2019
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Årsstämma 2018
2019-05-16 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-04 Årsstämma 2016
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-14 Split SAXG 100:1
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-27 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2016-03-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-07 Årsstämma 2014
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-30 Split SAXG 100:1
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2013
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-10 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-09 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Årsstämma 2012
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-29 15-7 2012
2012-11-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Årsstämma 2011
2012-05-09 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-16 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-09 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2011-05-06 Årsstämma 2010
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-18 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Ordinarie utdelning SAXG 0.00 SEK
2009-05-07 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-07 Årsstämma
2019-05-15 17:10:08

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. I och med flytten av stämman så flyttas även publiceringen av årsredovisningen för 2018. Stämman kommer att hållas den 18 juni och Årsredovisning kommer publiceras den 4 juni. Kallelse till stämma kommer sedvanligt att publiceras hos PoIT samt DI.

FLYTT AV STÄMMA OCH ÄNDRAT DATUM FÖR ÅR

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. I och med flytten av stämman så flyttas även publiceringen av årsredovisningen för 2018. Stämman kommer att hållas den 18 juni och Årsredovisning kommer publiceras den 4 juni. Kallelse till stämma kommer sedvanligt att publiceras hos PoIT samt DI.

Styrelsen har tillsammans med den verkställande ledningen i bolaget och bolagets revisorer beslutat att flytta datum för stämma och publicerande av årsredovisningen för 2018. Anledningen till flytten är att underlagen till stämman har tagit längre tid att ta fram än planerat. Utgivande av kvartalsrapport för kvartal 1 2019 kvarstår till 29 maj.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-05-15.pdf

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se