03:46:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Seatwirl är verksamma inom energisektorn. Bolaget utvecklar flytande vindkraftverk som används till sjöss. Bolagets teknik använder sig av en vindturbin som placeras på en undervattensstruktur djupt ner under vattenytan. Vindturbinen, tornet och undervattensstrukturen sitter ihop tillsammans för att bilda en rotation som i sin tur skapar elektricitet. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Kalender

2020-10-30 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-31 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-28 Årsstämma 2019
2020-01-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-02-27 Ordinarie utdelning STW 0.00 SEK
2019-02-26 Årsstämma 2018
2018-10-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-05 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-05 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-02-26 Årsstämma 2017
2018-02-23 Ordinarie utdelning STW 0.00 SEK
2018-01-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-04 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-05 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Årsstämma 2016
2017-01-25 Bokslutskommuniké 2016
2020-07-31 14:53:12

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEATWIRL

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingående av ett låneavtal mellan bolaget och Knut Claesson. Knut Claesson deltog inte i beslutet.

Låneavtalet innebär att SeaTwirl kan uppta ytterligare lån om sammanlagt upp till max 5 000 000 kronor. För mer utförlig information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och styrelsens redogörelse som publicerades på SeaTwirls hemsida den 8 juli 2020.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag om att utse Malcolm Wiberg som ny styrelseledamot och ordförande i SeaTwirl AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Hult, CFO
Telefon: +46 70 579 80 40
E-post: mats.hult@seatwirl.com

Klementina Österberg, avgången ordförande
Telefon: +46 70 440 11 90
E-post: klementina@ventures.gu.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl-Pressmeddelande-om-stammokommunike-200731.pdf

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på:
www.seatwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.