23:33:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Swemets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster till elnätsbolag lokaliserade inom Norden och Europa i Sverige. Särskilt fokus innehas på smarta elmätare. Målgruppen utgörs i första hand av små- och medelstora elnätsbolag i Europa. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till helhetslösningar, där Swemet erbjuder kringutrustning, installation och driftsättande. Bolaget har sitt huvudkontor i Linköping.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-05 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2019
2019-04-29 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-04-11 Ordinarie utdelning SWEM B 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-09-14 16:15:12

Den 27 augusti 2021 offentliggjorde Swemet delårsrapporten för perioden januari-juni 2021. Swemet offentliggör idag en korrigerad version med nedan ändringar och förtydliganden jämfört med den version som offentliggjordes den 27 augusti 2021. Den korrigerade delårsrapporten bifogas i sin helhet.

  • På sidan 5 i den tidigare offentliggjorda rapporten angavs balansposten Övriga kortfristiga fordringarna felaktigt till 5 tkr. Det korrekta beloppet ska vara 8 943 tkr.
  • På sidan 6 i den tidigare offentliggjorda rapporten angavs balansposten Övriga kortfristiga skulder felaktigt till 5 717 tkr. Det korrekta beloppet ska vara 14 655 tkr.
  • På sidan 8 i den korrigerade rapporten har adderats en tabell som visar förändringen av eget kapital under helåret 2020.
  • På sidan 9 i den korrigerade rapporten har informationen under rubriken Närståendetransaktioner förtydligats enligt följande:

Vid periodens slut fanns en skuld till bolagets VD på 1 199tkr. Skulden avser fastighetsköp.

Vid årets början fanns fordran på Willak AB på 5 754 tkr. Swemets VD är privat och genom bolag huvudägare i Willak AB. Vid periodens slut uppgick fordran på Willak AB till 5 838 tkr.

Räntan på lånen är marknadsmässig.

För mer information:

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Pressrelease 2021-09-14.pdf
Swemet Delarsrapport Q2 2021.pdf

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.