00:35:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Transfer Group är en koncern med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Verksamheten drivs via olika dotterbolag specialiserade inom både fysiska samt digitala säkerhetslösningar. Utbudet inkluderar exempelvis alarm- och övervakningssystem, samt GSM abonnemang. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med företagskunder inom varierande sektorer.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-09-14 17:55:12

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan.

Efter tio dagars avtalsspärr har CSG möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med Fastighetsägare i Järva, med möjlighet till förlängning av avtalet med två (2) år. Totalt avtalstid är 4 år. Avtalsvärdet uppgår till ca 6 MSEK årligen.

Föreningen Fastighetsägare i Järva har gjort upphandlingen på uppdrag av tio av sina medlemmar och uppdraget ska utföras inom Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Kista kring och i de fastigheter som medlemmarna äger och förvaltar. I uppdraget kommer CSG att bedriva en stor del samverkan med kommun, fastighetsägare, Polis och intresseorganisationer i och omkring Järva för att långsiktigt öka tryggheten i området.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Jens Klevengård, Försäljningschef CSG, jens.klevengard@csgab.se

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
CSG-vinner-upphandling-av-Trygghetsvaktare-for-Fastighetsaga.pdf

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021, kl 17.55.