13:29:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Willak levererar tjänster relaterat till byggsystem som berör utfackningsväggar, stålpelarsystem och brandisolering. Hustyperna består vanligtvis av flerbostadshus och bolagets tjänster används utav ett flertal ledande bolag inom byggbranschen. Utöver levereras tilläggstjänster i form av montage och tillverkningsritningar. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.

Kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2018
2019-04-29 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-29 Årsstämma 2017
2018-04-11 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2018-01-18 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Årsstämma 2016
2017-04-21 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2019-09-11 11:30:01

Skattemyndigheten har enligt uppgift lämnat in begäran om konkurs för Willak AB.

SKATTEMYNDIGHETEN HAR LÄMNAT IN BEGÄRAN OM KONKURS FÖR WILLAK AB

Skattemyndigheten har enligt uppgift lämnat in begäran om konkurs för Willak AB.

Orsaken är oreglerade skatteskulder. Enligt Willak är orsaken en kommunikationsmiss mellan Bolaget och skattemyndighetens handläggare.

Alla förfallna skulder för skatteverkets räkning hos Kronofogden är betalda. Återstår denna månads avgifter att betala den 12:e september.

Avgifterna kommer att betalas innevarande vecka.

Skattemyndigheten har bekräftat att konkursansökan kommer att återkallas när skulderna är reglerade.

Linköping, 11 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 11:30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Willak Pressrelease 2019-09-11.pdf

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.