07:03:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Willak levererar tjänster relaterat till byggsystem som berör utfackningsväggar, stålpelarsystem och brandisolering. Hustyperna består vanligtvis av flerbostadshus och bolagets tjänster används utav ett flertal ledande bolag inom byggbranschen. Utöver levereras tilläggstjänster i form av montage och tillverkningsritningar. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.

Kalender

2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2019
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2018
2019-04-29 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-29 Årsstämma 2017
2018-04-11 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2018-01-18 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Årsstämma 2016
2017-04-21 Ordinarie utdelning WIL 0.00 SEK
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2019-11-08 16:00:00

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett Memorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat:s hemsida www.aqurat.se

WILLAK OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett Memorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat:s hemsida www.aqurat.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Emissionen i sammandrag:

  • Företrädesemission av aktier om högst cirka 10,0 MSEK.
  • För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
  • Teckningsförbindelser och emissionsgaranti från befintliga huvudägare uppgår till cirka 9,6 MSEK, dvs motsvarande cirka 96 % av emissionsbeloppet.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår från den 11 november 2019 till den 25 november 2019.
  • Handel med teckningsrätter och BTA (Betald tecknad aktie) sker på NGM Nordic MTF under perioden 11-21 november 2019 respektive från den 11 november 2019 tills emissionen är registrerad på Bolagsverket.

Linköping, 8 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 16:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WilLak Pressrelease 2019-11-08.pdf
WilLak Memorandum.pdf

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor för Willak AB (publ)