18:20:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Xavitech har utvecklat och patenterat skalbar pumpteknologi som för närvarande har huvudsakligt användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Bolagets huvudkontor ligger i Härnösand.

Kalender

2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning XAVI B 0.12 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2019
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-03 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning XAVI B 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning XAVI B 0.00 SEK
2018-04-12 Årsstämma 2017
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-21 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Årsstämma 2016
2020-02-14 09:50:37

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 13 februari 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Schødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 13 februari 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Schødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

Antagande av ny bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 1 770 000 och högst 7 080 000 kronor" till "lägst 4 258 542,60 och högst 17 034 170,40 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 5 900 000 och högst 23 600 000 aktier" till "lägst 14 195 142 och högst 56 780 568 aktier".

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller förenas med annat villkor.

Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 6 december 2019 lämnade styrelsen.

För mer information vänligen kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör
torbjorn.skog@frontwalker.se
+46 708-890 894

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Protokoll-extra-bolagsstamma-Xavitech-140220.pdf
Kommunike-extra-bolagsstamma-140220.pdf

Kort om Xavitech
Xavitech koncernen som är listat på Nordic SME har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.