01:37:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2024-06-12 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2023-11-07 11:46:20

Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget") som specialiserar sig på att utveckla nya vacciner baserat på egna vaccinplattformar, erhåller ca 24 miljoner kronor i finansiering från UK Vaccine Network.  Detta forskningsprogram finansieras av Department of Health and Social Care som en del av UK Vaccine Network (UKVN), ett brittiskt program för att utveckla vacciner mot sjukdomar med epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer (LMIC).

Denna icke-utspädande finansiering tilldelas Aberas projekt "Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X", med målet att förbättra pandemiberedskapen genom vidareutveckling av bolagets vaccinplattform BERA.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna patenterade vaccinplattformar. Plattformen BERA gör det möjligt att dekorera bakteriella vesiklar (Outer Membrane Vesicles - OMV) med ett stort antal sjukdomsspecifika antigen genom en plug'n'play-teknologi vilket möjliggör snabb utveckling av nya vacciner och kostnadseffektiv produktion.

Tidigare i år utlyste Storbritanniens innovationsmyndighet, Innovate UK, en konkurrensutsatt utlysning "SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1". Det är en Small Business Research Initiative (SBRI), Official Development Assistance (ODA) initiativ, finansierat av Department of Health and Social Care (DHSC) som en del av UK Vaccine Network. Det primära syftet med initiativet är att stödja utvecklingen av vaccinkandidater, tekniker och plattformar som riktar sig mot specifika patogener med epidemisk potential, inklusive den hypotetiska sjukdomen "Disease X".

Abera har nu fått det glädjande beskedet att de erhåller ca 24 miljoner kronor ( £ 1,8 miljoner) för sitt projekt "Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X". Detta tvååriga projekt syftar till att vidareutveckla produktions- och lagringsprocesser för OMVer, vilket gör det möjligt att använda dem som en plattform för att utveckla nya nasala vacciner under pandemiska situationer. Finansieringen kommer att täcka kostnader relaterade till löner, utveckling och produktion av material.

"Vi är hedrade över att UK Vaccine Network ser potentialen i vår plattform och stöder dess fortsatta utveckling för att skydda mot framtida pandemier och Disease X. Vår plug'n'play-teknologi gör det möjligt att snabbt utveckla vacciner mot nya sjukdomar och producera dem på ett kostnadseffektivt sätt. Möjligheten att administrera flera av våra vaccinkandidater som nässprayer ger en unik fördel i kampen mot luftburna sjukdomsutbrott, där det är av yttersta vikt att hindra smittspridning. Under de närmaste åren kommer vi att förbättra produktionen och lagringen av OMV, utveckla proof-of-concept-vaccinkandidater för olika sjukdomar och vidareutveckla kvalitets- och regulatoriska aspekter för att påskynda utvecklingen av nya vacciner. Vi är särskilt nöjda med de höga betyg och positiva utvärderingar som vår teknik och vårt team fick under utvärderingen av vår ansökan med tanke på den hårda konkurrensen som finns inom brittisk forskning" säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience

Utlysningen "SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1" är en konkurrensutsatt finansieringsmöjlighet där organisationer och små företag tävlar om totalt £ 25 miljoner för att främja utvecklingen av vaccinkandidater, tekniker och plattformar upp till kliniska fas 1-prövningar. Det är ett Official Development Assistance (ODA) initiativ under paraplyet Small Business Research Initiative (SBRI), finansierat av Department of Health and Social Care (DHSC) UK Vaccine Network. Detta är första delen i initiativet som kan leda till ytterligare finansieringsmöjligheter i en potentiell SBRI-utlysning steg två.

Ansvarsfriskrivning: Denna forskning finansieras av Department of Health and Social Care med hjälp av UK Aid-finansiering och förvaltas av Innovate UK. De åsikter som uttrycks i denna publikation är författarens och inte nödvändigtvis Department of Health and Social Care.

Vid skillnader i den svenska och engelska texten är det den engelska versionen som gäller.

Om UK Vaccine Network:

Department for Health and Social Care (DHSC) är det brittiska regeringsdepartement som ansvarar för att hjälpa människor att leva mer självständiga och hälsosammare liv under längre tid. Investeringen är en del av UK Vaccine Network (UKVN). UKVN grundades för att tillhandahålla finansiering för att stödja utvecklingen av lovande vacciner och vaccinteknik som kommer att hjälpa till att bekämpa infektionssjukdomar som har epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer. UKVN är en UK Aid-investering, vilket innebär att alla projekt som finansieras måste stödja forskning i första hand och direkt till förmån för människor i låg- och medelinkomstländer.

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-07 11:46 CET.