00:56:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2024-06-12 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2023-11-08 08:48:41

Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget") meddelade igår (7 november 2023) att Bolaget säkrar ca 24 miljoner kronor i finansiering från UK Vaccine Network. På anmodan från Spotlight Stock Market vill Bolaget i detta pressmeddelande göra ytterligare förtydliganden kring finansieringens upplägg och struktur.

Finansieringen kommer från ett forskningsprogram som finansieras av Department of Health and Social Care som en del av UK Vaccine Network (UKVN), ett brittiskt program för att utveckla vacciner mot sjukdomar med epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer (LMIC).

Finansieringen är strukturerad som ett samarbete mellan Innovate UK och Abera där Innovate UK kontrakterar Abera för att utföra projektet "Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X". I projektet finns ett antal aktivitetsbaserade milstolpar definierade och Abera fakturerar Innovate UK när dessa milstolpar är uppfyllda. Milstolparna är framförallt definierade som aktiviteter som ska genomföras snarare än specifika resultat som ska uppnås.

Projektet startar i oktober 2023 och pågår till september 2025.

Projektets aktiviteter och milstolpar är planerade för fakturering enligt nedan:
  • Q1 2024: ca £ 242 000
  • Q2 2024: ca £ 493 000
  • Q3 2024: ca £ 204 000
  • Q4 2024: ca £ 495 000
  • Q1 2025: ca £ 20 000
  • Q2 2025: ca £ 197 000
  • Q4 2025: ca £ 165 000

Det maximala värdet på kontraktet är ca £ 1 816 000. Alla värden ovan är inklusive moms/VAT.

Ändringar av aktiviteter och utbetalningsplan kan komma att ske under projektets gång.

Fakturering baseras på kostnader som bolaget haft för aktiviteterna i form av löner, inköp och underleverantörer. Aberas nuvarande forskningspersonal kommer ägna majoriteten av sin tid till projektet varvid stora delar av bolagets lönekostnader kommer täckas av projektet. Abera kommer samarbeta med flera underleverantörer, bl.a. inom produktion och analys i projektet.

Projektet syftar till att vidareutveckla Aberas OMV-plattform till en generisk plattform för pandemiberedskap vilket inkluderar optimerade produktionsprocesser, verifierade generiska analysmetoder och generisk regulatorisk strategi för olika slags vacciner så det är möjligt att mycket snabbt ta fram en ny vaccinkandidat. I projektet kommer fler olika antigen att användas för verifiering. Aktiviteter inkluderar bland annat att optimera och verifiera produktionsprocessen för OMV, utveckla och verifiera analysmetoder och regulatoriska strategier samt testa olika antigen som nya vaccinkandidater.

Denna utlysning är första fasen i ett större initiativ där det finns möjlighet för framgångsrika projekt från första fasen att ansöka och konkurrera om ytterligare finansiering.  

Om UK Vaccine Network:

Department for Health and Social Care (DHSC) är det brittiska regeringsdepartement som ansvarar för att hjälpa människor att leva mer självständiga och hälsosammare liv under längre tid. Investeringen är en del av UK Vaccine Network (UKVN). UKVN grundades för att tillhandahålla finansiering för att stödja utvecklingen av lovande vacciner och vaccinteknik som kommer att hjälpa till att bekämpa infektionssjukdomar som har epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer. UKVN är en UK Aid-investering, vilket innebär att alla projekt som finansieras måste stödja forskning i första hand och direkt till förmån för människor i låg- och medelinkomstländer.