17:09:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-04-08 12:49:45

Absolicon förhandlar med ett Luxemburg-baserat investmentbolag om att etablera ett samägt bolag för finansieringslösningar och standardiserade avtal för solvärmeköp. Det nya bolaget planeras utgå ifrån London och kommer ägas till 50 % av Absolicon. Det nystartade bolaget blir en viktig del i Absolicons långsiktiga arbete med att bygga hållbara strukturer för konkurrenskraftig solvärme i Europa och resten av världen.  

Det planerade företaget ska ha sin bas i London och arbeta för att utveckla standardavtal för solvärmeköp. Det Luxemburg-baserade företag Absolicon förhandlar med har erfarenhet av att paketera andra energitjänster på liknande vis. Målet med det samägda företaget är att tillhandahålla finansieringslösningar för företag som erbjuder solenergi direkt till kunden.

Absolicon är sedan tidigare delägare i bolaget Solis Calor som utvecklat ett koncept för projektering, finansiering och förvaltning av solvärmeanläggningar och energilagringslösningar. Absolicon och det österrikiska solvärmebolaget SOLID gick i februari 2022 in i bolaget som grundare och kommer att bidra med projekt samt medverka i styrelse och i etableringar av finansiella strukturer för solvärme. Målet är att erbjuda investerare möjlighet att investera i infrastruktur med långsiktigt kassaflöde och samtidigt bidra till energiomställningen.

Båda samarbeten är en följd av Absolicons fleråriga arbete med att bygga upp ett konkurrenskraftigt, hållbart och flexibelt system för investeringar i solvärme. Absolicon identifierade tidigt att lokal produktion som möjliggör massproduktion med korta leveransavstånd är en nyckel i att göra solvärme i industriell skala konkurrenskraftig. Idag har Absolicon 18 ramavtal med solfångarproducenter runt hela världen och har på kort tid skrivit avsiktsförklaringar med flera multinationella företag om initiala installationer för solvärme.

-  Genom att vara med och bilda företag för finansiering av solvärmeavtal adderar vi den sista pusselbiten, förklarar Joakim Byström, vd Absolicon.

- Kostnaden för solfångarna har vi redan pressat tack vare produktens design, utveckling av nya och patenterade material samt med lokal produktion. Marknaden har tydligt visat att den är redo att ställa om tack vare de multinationella företag som nu gör åtaganden för att byta ut fossila bränslen mot solenergi. Med hjälp av dessa nystartade bolag gör vi lösningen än mer flexibel genom att erbjuda kunden möjlighet att köpa energi direkt via ett solvärmeavtal, fortsätter Joakim Byström.

Absolicons målsättning är att det planerade bolaget ska fungera som en katalysator för storskaliga investeringar i solvärme genom att tillhandahålla en flexibel lösning för de företag och industrier som önskar byta hållbar energi för att driva sina industriella processer och samtidigt minska sitt beroende av importerat bränsle, utan att göra stora egna investeringar i infrastruktur.

Grundarföretagen har träffats hos Absolicon i slutet av mars 2022 och planerar att skriva kontrakt på ett gemensamt nystartat finansieringsbolag för solvärmeavtal inom kort.