19:42:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-08-30 10:34:17

Trots att många storbolag har tillgång till billigt kapital så är grundidén hos dem att genomföra omställningen till fossilfri drift av sina industrier utan tillkommande investeringar och att det skall resultera i lägre energikostnader. Det sätt som Absolicon utvecklat innebär att fabriken i stället för att köpa solfångare erbjuds köpa värme genom ett värmeköpsavtal.

Utmaningen är att hitta finansieringsmodeller och sedan investeringskapital som kan se att en solvärmeinstallation med ett värmeköpsavtal med ett multinationellt storföretag är en säker och grön investering som föranleder en rimlig kapitalkostnad. Att i olika länder arbeta med stöd, skatteregler och tillstånd för en installation i kombination med att hitta billigt kapital är utmanande, men Absolicon arbetar på flera kompletterande spår som tidigare rapporterats.

Solis Calor AB har startats av entreprenörerna Magnus Andersson och Stefan Jonsson tillsammans med solvärmebolagen Absolicon och österrikiska SOLID. Absolicon har 20% ägande och bidrar både med potentiella projekt och arbetstid. Affärskonceptet har utarbetats under 2020-2021 ihop med InnoEnergy som är fortsatt engagerade.

Arbetet med att bilda ett investmentbolag i London tillsammans med ett Luxemburg-baserat företag har för tillfället lagts på is, men kontakterna fortsätter. I arbetet har Absolicon utvecklat malldokument för värmeköp som ligger till grund för fortsatt arbete.

Absolicon har inlett samarbete med ett franskt företag som är specialiserat på värmeköpsavtal och har deltagit i en första upphandling tillsammans med dem, som dock inte resulterade i någon affär. Den franska partnern har stor erfarenhet och väl fungerande rutiner för värmeköpsavtal.

Absolicon har även startat diskussioner med ett skandinaviskt företag vars specialitet är att blida finansbolag tillsammans med tillväxtbolag som behöver kundfinansiering. Samarbetet skulle kunna resultera både i modeller för värmeköpsavtal och i förenkling av Absolicons kunders finansiering av produktionslinor.

Genom att arbeta parallellt med flera icke-exklusiva samarbeten har Absolicon nu flera alternativa metoder att offerera värmeköpsavtal.