21:17:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-03-17 16:35:00

Som en del av ramavtalet för förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare betalar Phoenix Solar Thermal Inc. ("Phoenix") 1 MSEK. Det innebär att Absolicon nu beställer robotar och elektronik för att leverera en produktionslina till Kanada.

Absolicon och Phoenix i Kanada har 2021-11-02 tecknat ett ramavtal om förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare i Kanada. Den kompletta robotiserade produktionslinan har kapacitet att tillverka en solfångare var sjätte minut eller 100 000 kvadratmeter solfångare per år.

Sedan avtalet skrevs under har företagen arbetat tillsammans att utveckla den kanadensiska marknaden för solvärme med fokus på värme till industrier. Phoenix är ett dotterbolag till CEM Engineering (the "CEM Group") vilket är ett familjeägt ingenjörsföretag inriktad på tekniska konsulttjänster, utveckling av projekt och design av energilösningar med kunder i hela Nordamerika. Genom CEM Groups omfattande nätverk med industriella kunder har Phoenix framgångsrikt skapat en pipeline med potentiella installationer för solfångare.

Som en del av ramavtalet betalar Phoenix nu 1 MSEK mot en bankgaranti. Betalningen innebär att Absolicon nu beställer robotar och material för att leverera en produktionslina till Kanada.

Den potentiella marknaden i Kanada är 10 miljoner kvadratmeter solfångare vilket motsvarar 5 GWth med installationsvärde om ca 20 miljarder kronor med potential att minska växthusgasutsläppen med 3 miljoner ton CO2.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-17 16:35 CET.