20:00:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-03-30 17:06:52

Prospektet avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.absolicon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper den 31 mars - 21 april 2022. De som på avstämningsdagen den 29 mars var aktieägare i Absolicon erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter pågår från och med den 31 mars till och med den 14 april 2022.

Den som erhållit eller förvärvat teckningsrätter äger rätt till tilldelning. Härutöver erbjuds andra investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan företrädesrätt, och erhåller tilldelning i mån av plats. Anmälan kan ske med BankId på www.hagberganeborn.se.

I samband med Erbjudandet har Absolicon i februari 2022 erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om motsvarande ca 26% av företrädesemissionen. Garanterna åtar sig att för det fall Absolicons emission ej tecknas för 25 MSEK, för egen räkning teckna nyemitterade aktier upp till 25 MSEK motsvarande högst garantibeloppet samt att betala motsvarande teckningslikvid.

Presentationer av företrädesemissionen kommer att hållas på följande orter:

Financial Stockholm 31 mars

Aktiepodden 1 april

Småbolagspodden 5 april

Absolicondagen Online 7 april

Absolicondagen Härnösand 11 april

Absolicondagen Stockholm 13 april