19:51:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-07-12 15:34:08

I slutet av maj tog Absolicons huvudkontor i Härnösand emot besökare från det kanadensiska företaget Phoenix Solar Thermal Inc., ("Phoenix"). Phoenix är ett dotterbolag tillhörande CEM Group, ett familjeägt ingenjörsföretag inriktat på tekniska konsulttjänster, utveckling av projekt och design av energilösningar i Nordamerika. I november 2021 skrev Phoenix på ett ramavtal om att förvärva Nordamerikas första robotiserade produktionslina för att tillverka Absolicons koncentrerade solfångare. Det beräknade försäljningsvärdet på avtalet estimeras vara runt 40-50 miljoner SEK. Det finns även en månatlig licensavgift på cirka 300 SEK per såld solfångare samt försäljning av komponenter.

Delegationen bestod av högt uppsatta representanter tillhörande företag inom Phoenix-gruppen. Resan till Sverige från Kanada är en del av det pågående samarbetet mellan bägge företag. I mars 2022 betalade Phoenix även 1 miljon SEK till Absolicon som ett steg i ramavtalet. Detta möjliggör för Absolicon att beställa utrustning och elektronik för att leverera en produktionslina till Kanada.

En av de viktigare punkterna på agendan var att besöka Absolicons robotiserade produktionslina som tillverkar koncentrerade solfångare. Där fick delegationen från Phoenix möjlighet att erfara hur produktionslinan fungerar och vilken infrastruktur som krävs för installation och daglig verksamhet. Det blev även ett besök till Högslätten Solar Thermal Park för att besöka Sveriges största koncentrerade solvärmefält. På Högslätten följer solfångarna solens gång för att sedan producera värme åt det lokala fjärrvärmenätet. Eftersom Kanada upplever liknande vintrar till Sverige är det nyttigt att se hur aktiva koncentrerade solfångare fungerar i ett kallare klimat.

Besöket var gynnsamt för båda företag då det skedde ett utbyte av information och idéer. Phoenix delade med sig av deras insikter om hur marknaden för solfångare i Kanada fungerar. Som en del av samarbetet kommer Absolicon även att hjälpa Phoenix med material för marknadsföring i Kanada.