21:11:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-01-28 10:57:08

Creative Power Solutions har tecknat ett ramavtal med Absolicon för etablering av en produktionslina för solfångaren T160 i Egypten. Creative Power Solutions är ett Schweiz-baserat energibolag som utvecklar tekniker för kraftverk. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50 miljoner SEK plus en månatlig licensavgift på cirka 300 SEK/såld solfångare och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinan kan undertecknas.

Marknadspotential

Absolicon och Creative Power Solutions (CPS) har tecknat ett ramavtal för etablering av en produktionslina i Egypten för att förse regionen med avancerade solfångare. Egypten har många platser med hög solinstrålning, främst koncentrerat kring landets kustområden vilket gör det fördelaktigt för implementation av solenergiteknik.

CPS är ett Schweiz-baserat energibolag som utvecklar tekniker för kraftverk. Företaget har lång erfarenhet av kraftverkskonstruktioner och deras nyckelsystem. Under åren har CPS utvecklat flera innovativa produkter som ökar bränsleeffektiviteten i dessa anläggningar.

CPS tecknade via sitt systerbolag Advanced Technology Company (ATD) ett långsiktigt avtal med det egyptiska ministeriet för elektricitet och förnybar energi för att höja effektiviteten hos ett 600 MWe termiskt kraftverk i Asyut-provinsen. ATD/CPS-teamet identifierade att Absolicons teknik kan medföra stora förbättringar i bränsleeffektiviteten.

I ett nästa steg förutspås liknande möjligheter inom hela elkraftindustrin. I Egypten är den samlade effekten i termiska kraftverk 53 000 MWe.

Ska inkludera även industriella segment

Förutom att arbeta med energieffektivitet i kraftverk kommer företagen också att arbeta mot industriella nyckelsegment i Egypten.

För en produktionslina som producerar Absolicon T160 motsvarande 10 % av den totala uppskattade solvärmemarknaden för industrin, uppgår den potentiella marknaden till 4,5 miljoner kvm, motsvarande 800 000 solfångare, vilket minskar koldioxidutsläppen inom industrisektorn i Egypten då användningen av fossila bränslen ersätts som energikälla.

De största segmenten av Absolicons solfångare i regionen är:
  • Avsaltning
  • Livsmedelsindustrin
  • Textilindustrin
  • Kemikalieindustrin

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan är försedd med två sexaxlade robotar och har en kapacitet att producera 50 MW (18 000 solfångare) per år. Tillsammans med hårdvaran erbjuder Absolicon konsultstöd för marknadsföring och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och verksamhet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50 miljoner SEK.

2. Licens att tillverka T160

För rätten att tillverka T160 enligt Absolicons immaterialrättsliga skydd, delta i framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke gäller en månatlig licensavgift om cirka 300 SEK /såld solfångare.

Produktionslinan i full produktion producerar 50 MW solfångare (18 000 samlare) per år med ett försäljningsvärde motsvarande 200-250 miljoner SEK vilket med licensavgift på cirka 300 SEK/ såld solfångare skulle innebära cirka 5 000 000 SEK per år i licensintäkter. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid för CPS att utveckla solvärmemarknaden för industrier i regionen så att dessa volymer kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång till patenterade komponenter och högkvalitativa ingångar som delvis tillverkas i Egypten eller lokalt på installationsplatsen.

Vid full produktion måste produktionslinan köpa material för omkring 100-150 miljoner SEK per år där 30-40 procent av inköpen kan gå via Absolicon och 60 - 70 procent från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror till viss del på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinan kan undertecknas. Absolicon uppskattar idag att avtalets försäljningsvärde ligger i den nedre delen av intervallet 40-50 miljoner SEK. Ramavtalet stadgar inte några bindande miniminivåer som innebär att CPS är skyldig att beställa för ett visst värde. Det uppskattade värdet av ett bindande avtal kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet.

Om CPS inte uppfyller sina åtaganden i alla skeden förlorar de rätten att slutföra förvärvet och har sedan möjlighet att återkräva en del av köpeskillingen, men aldrig för Absolicons uppkomna kostnader.

Nästa steg

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och fortsätter med utbildning och strategiarbete. Efter detta kommer ett mer detaljerat kontrakt att upprättas och framtida utbetalningar kommer att ske steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.