11:57:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-09-22 16:54:29

Absolicon årsstämma beslutade 13 juni 2022 att omvandla samtliga aktier till B-aktier samt att möjliggöra för aktieägare som så önskade att senast 1 september 2022 ansöka om konvertering av B-aktier till A-aktier. Förändringen har nu registrerats hos Bolagsverket.

Som en följd av att aktieägare omvandlat aktier från B-aktier till A-aktier finns nu 3 011 802 B-aktier och 322 503 A-aktier, sammanlagt 3 334 305 aktier. Då B-aktier har en röst och A-aktier har tio röster har antalet röster i bolaget ökat från 3 334 305 röster till 6 251 232 röster.

Eniara AB (556516-4729), med vd Joakim Byström som enda ägare, innehar 223 400 aktier som samtliga konverterats till A-aktier. Detta ökar Eniaras röststyrka från 223 400 röster till 2 234 000 röster (35,82%) och passerar flaggningsgränsen om 30% av rösterna.

Takeover-reglerna föreskriver att den som uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget inom fyra veckor därefter ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). Eniara AB överväger dock att byta A-aktier mot B-aktier eller att omvandla A-aktier mot B-aktier för att inte träffas av budplikten.