17:12:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013.

Kalender

2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-23 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning ABSL B 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-08-16 08:58:13

Nu finns möjlighet att omvandla Absolicons B-aktie som har en röst på bolagsstämman till A-aktie som har tio röster. De röststarkare A-aktierna handlas dock inte på Spotlight. För aktier som finns på depå måste bank eller förvaltare skicka ansökan till fondkommissionären senast 1 september.

I Absolicon finns numera två aktieslag. Alla aktier omvandlades 21 juli 2022 efter beslut på bolagsstämman till B-aktier som handlas på Spotlight Stock Exchange med kortnamn ABSL B. Den som så önskar kan under en period omvandla sina B-aktier som har en röst på bolagsstämman till A-aktier som har tio röster. De röststarkare A-aktierna handlas dock inte på Spotlight.

A-aktier och B-aktier skall enligt praxis behandlas lika vad gäller till exempel utdelning från bolaget eller värdering vid försäljning av aktier.

Det går att omvandla A-aktier till B-aktier igen efter ansökan till Absolicons styrelse om man vill handla med aktierna på Spotlight. Sådana ansökningar kommer att hanteras på ordinarie styrelsemöten som hålls ungefär var annan månad.

Syftet med förändringen är att försvåra fientliga övertaganden och tydliggöra styrningen av bolaget. Eniara AB, som innehar 6,7% av aktierna i Absolicon och som ägs av Absolicons grundare och vd Joakim Byström, kommer att konvertera hela innehavet till A-aktier.

Blankett för att konvertera sina B-aktier till A-aktier finns på Absolicons hemsida, läs instruktionen i blanketten noga. De flesta aktieägare har aktierna på depå och då skall blanketten skickas till aktuell bank eller förvaltare. De skickar sedan informationen vidare till fondkommissionären Hagberg & Arneborn Fondkommission AB. Ansökan om konvertering måste finnas hos fondkommissionären senast 1 september 2022.

Hämta blankett för att omvandla B- till A-aktier, här. (https://www.absolicon.com/sv/investor/bolagsstyrning/)