15:11:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-02 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2024-04-30 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 X-dag ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2017-06-16 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AcouSort är verksamt inom medicinteknik. Idag har bolaget en utvecklad plattformsteknologi inriktad mot akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och analyserar biologiska cellers sammansättningar. Tekniken används huvudsakligen vid analys av cancerfall och sepsis (blodförgiftning). En stor del av forskningen sker i samarbete med övriga aktörer inom Life-Science. Bolaget etablerades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-16 10:21:03

AcouSorts samarbete med ett globalt life science-företag har nått en betydande milstolpe i och med leveransen av ett fullt fungerande testsystem för cellhantering inom cellterapi. Systemet är utformat enligt partnerbolagets specifikation med avsikt att integreras i ett nytt automatiserat produktionssystem för cellterapi.

Ordern på prototypen kommunicerades i juli 2023 och enheten har nu framgångsrikt levererats till partnerföretaget. Under installationen utbildades flera forskare från partnerföretaget på prototypen för att säkerställa ett effektivt genomförande av utvärderingsfasen. Under denna period kommer partnerföretaget även arbeta med produktdesign för att utvärdera hur en potentiell integration i deras nya produktionssystem för cellterapi kan genomföras på bästa sätt.

Under de kommande månaderna kommer AcouSort att fortsätta diskussionerna med partnerföretaget för att definiera nästa steg i samarbetet. Det fortsatta samarbetet utgör ett mycket viktigt steg mot utveckling av OEM-komponenter till partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och -instrument.

Ordern på prototypen är en tydlig bekräftelse på den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla OEM-moduler för cellterapilösningar i kliniska miljöer.

"Samarbetet med partnerföretaget är ett perfekt exempel på vår från-forskning-till-OEM-strategi. Genom att leverera ett komplett testsystem har vi tagit ett betydande steg mot vårt slutliga mål att säkra ett OEM-avtal med denna kund. Vi kommer att följa kundens utvärderingsprocess mycket noga och erbjuda allt stöd de kan komma att behöva", säger Torsten Freltoft, VD för AcouSort.