21:33:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-19 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2021-10-19 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-23 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2021-04-23 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2021-04-22 Årsstämma 2021
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning ACRI A 0.40 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-03-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-31 Halvårsutdelning ACRI A 0.35
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-02 Split ACRI A 1:3
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Halvårsutdelning ACRI A 1.05
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-31 Halvårsutdelning ACRI A 0.8
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Halvårsutdelning ACRI A 0.8
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-26 Ordinarie utdelning ACRI A 0.75 SEK
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-02 Ordinarie utdelning ACRI A 0.75 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Ordinarie utdelning ACRI A 1.25 SEK
2016-02-25 Årsstämma 2016
2016-02-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Inlösen ACRI A 12
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2021-05-04 13:31:38

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar idag att Thomas Fröslev lämnar ledningsgruppen.

Thomas Fröslev VD på tidigare dotterbolagen Fastighetsservice och VVS Huset lämnar Acrinovas ledningsgrupp i och med att dotterbolagen avyttrades den 26 april 2021 vilket tidigare kommunicerats.

VD Ulf Wallén kommenterar:
"Acrinova har avyttrat dotterbolagen och då lämnar Thomas ledningsgruppen för att kunna fokusera på sitt arbete som VD. Jag vill passa på att tacka för det arbete som gjorts och ser fram emot att arbeta ihop någon gång igen"

Thomas Fröslev kvarstår som VD på bolagen i den nya konstellationen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.