20:48:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 X-dag ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2018-03-21 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AcuCort är ett läkemedelsföretag. Bolaget har utvecklat och kommersialiserar läkemedlet Zeqmelit® som är en munfilm baserad på kortisonsubstansen dexametason, för snabb tillgänglighet och lindring vid bland annat svåra och akuta allergiska reaktioner. Målet är kommersialisering i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader via licenstagare och distributörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-01-24 09:30:00

AcuCort har lämnat in en pris- och subventionsansökan till den svenska prismyndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avseende bolagets läkemedel Zeqmelit®. Ansökan bedöms vara en viktig milstolpe inför marknadsintroduktionen av Zeqmelit® i Sverige.

Ansökan syftar till att ge AcuCort godkännande för ett subventionerat pris på munfilmen Zeqmelit® i Sverige, vilket innebär att läkemedlet kan säljas till slutkonsument för ett lägre pris och samtidigt omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet.

Som tidigare kommunicerats har ansökan föregåtts av en enkätstudie som innefattade 426 allergipatienter. Studien gav ett positivt utfall där bland annat 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid svår allergisk reaktion. Enkätstudien anses av AcuCort utgöra ett viktigt underlag för ansökan till TLV.

Bolaget bedömer att slutgiltigt beslut om subventionerat pris kan erhållas under slutet av Q2, 2023, beroende på myndighetens tidsplan.

"Pris- och subventionsansökan till TLV är en viktig del av den marknadsplan som vi följer för att introducera Zeqmelit® på den svenska marknaden. Med ett subventionerat pris öppnas större möjligheter för läkemedlet att nå ut till en bredare marknad, och därmed möta det stora behov som finns bland allergipatienter för en effektivare administration vid behandling av akut och svår allergisk reaktion", säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.