01:21:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AdderaCare är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget utvecklar diverse hjälpmedelsprodukter till människor med funktionsnedsättning. Produktportföljen består exempelvis av ramper särskilt anpassade hissar och fordon. Utöver innehar bolaget tjänster som inkluderar sinnesstimulerande hjälpmedel samt motorikträning. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-18 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2021-02-25 14:00:00
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 februari 2021, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under det fjärde kvartalet omsatte AdderaCare 62,7 MSEK (55,9 MSEK) och EBITDA blev 7,3 MSEK (0,5 MSEK) för samma period. Trots det fina resultatet presterar inte alla verksamheter på topp under kvartalet, så det finns förutsättningar för ytterligare förbättring när Corona minskar. Samtliga dotterbolag är på god väg att genomföra sina respektive strategier. Under perioden fick vi en ny ägare i Linc AB som tillför AdderaCare 25 MSEK efter en riktad nyemission. Vår nya delägare och ett starkt fjärde kvartal bidrar till att vi nu är redo för att skapa tillväxt under 2021, såväl organiskt som genom förvärv.”Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 62,7 MSEK (55,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,3 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,4 MSEK (-3,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,03 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,14 SEK).

Helår (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 205,2 MSEK (205,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 17,5 MSEK (13,4 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 10,0 MSEK* (-2,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,75 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK* (-0,10 SEK).
 • Koncernens soliditet 58,7 %* (48,7 %)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 i likhet med föregående år.

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                                  

 • Vid extra bolagsstämma 18 december togs beslutet att genomföra en riktad nyemission till den strategiska investeraren Linc AB. Genom kapitalanskaffningen tillfördes AdderaCare 25 MSEK. Syftet med beslutet är att öka den strategiska kompetensen och den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB+46 (0)84638300certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 14:00 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).