01:02:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AdderaCare är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget utvecklar diverse hjälpmedelsprodukter till människor med funktionsnedsättning. Produktportföljen består exempelvis av ramper särskilt anpassade hissar och fordon. Utöver innehar bolaget tjänster som inkluderar sinnesstimulerande hjälpmedel samt motorikträning. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-18 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning ADDERA 0.00 SEK
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2021-05-12 14:15:06
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 12 maj 2021, delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under årets första kvartal har vi slutfört förhandlingarna om förvärv med ägarna till Linds Ortopediska och affären genomfördes den första maj. Linds bidrar med stort patientfokus, kompetens och kunskap om vilka hjälpmedel som behövs i en ortopedisk verksamhet. Det är ett välskött bolag med potential, vilket stärker koncernen och inte minst Erimed som kan vässa sitt erbjudande baserat på den kunskap som Linds tillför. Det första kvartalet har präglats av en försiktighet i marknaden för hjälpmedel. Vår bedömning är att den andra och tredje vågen av Covid-19 bromsar efterfrågan. Samtidigt har fjolårets strategiarbete börjat bära frukt och alla bolagen arbetar efter en tydlig plan för att öka tillväxten.”Första kvartalet (2021-01-01 till 2021-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 45,4 MSEK (47,9 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 MSEK (-4,8 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02 SEK).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK).
  • Koncernens soliditet 62,8 % (46,9 %).

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                                  

  • AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska – en ortopedteknisk verksamhet som verkar i Stockholmsregionen. Förvärvet tillför en fördjupad kunskap om ortopedteknik till koncernen och utgör ett utmärkt komplement till övriga dotterbolag i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång                                                                                                    

  • AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm, mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB+46 (0)84638300certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 14:15 CEST.