15:51:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2024-05-06 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-18 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2023-05-08 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2022-05-09 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-26 Ordinarie utdelning ADDV A 0.02 SEK
2021-04-26 Ordinarie utdelning ADDV B 0.02 SEK
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2020-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2019-04-26 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-12 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2018-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2017-04-28 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2016-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-08 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2013-05-17 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-09 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2012-03-30 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-06 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2011-04-04 Årsstämma 2011
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2010-05-20 Årsstämma 2010
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-09-25 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2009-09-24 Årsstämma 1
2009-09-17 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ADDvise Group erbjuder helhetslösningar till sjukvårds- och forskningsenheter, vilket inkluderar laboratorieinredning, skyddsventilation, samt diverse förbrukningsmaterial. Verksamheten drivs utifrån två affärssegment: Lab och Sjukvård. Kunderna återfinns främst inom den nordiska marknaden, men även på den övriga internationella marknaden och innefattar både kunder inom privat - och offentlig sektor. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-20 07:45:00

April - juni 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 344,4 MSEK (231,9), en ökning med 48,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 10,4 %.

Orderingången för perioden uppgick till 319,3 MSEK (260,9), en ökning med 22,4 %. Organisk tillväxt uppgick till 15,7 %.

EBITDA för perioden uppgick till 121,6 MSEK (34,3)

Periodens resultat uppgick till 3,2 MSEK (19,1)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 SEK (0,11)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 102,2 MSEK (20,3)

Uppdaterad prognos 2023, 500 MSEK i EBITDA proforma och 1,7 miljarder SEK i nettoomsättning proforma

Januari - juni 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 654,9 MSEK (394,3), en ökning med 66,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 14,6 %.

Orderingången för perioden uppgick till 659,6 MSEK (391,7), en ökning med 68,4 %. Organisk tillväxt uppgick till 39,1 %.

EBITDA för perioden uppgick till 205,8 MSEK (55,5)

Periodens resultat uppgick till 38,8 MSEK (19,1)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,21 SEK (0,11)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 225,5 MSEK (20,6)

VD-kommentar

Starkt kvartal och höjd prognos för 2023

Andra kvartalet 2023 visade på en fortsatt trend av ökande orderingång, omsättning och resultat, både jämfört med motsvarande period föregående år och sekventiellt. EBITDA-resultatet ökade med 254,5 % till 121,6 MSEK med en cash conversion om 84,0 %. Omsättningen ökade med 48,5 % till 344,4 MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 10,4%. Orderingången visade fortsatt styrka under kvartalet och ökade med 22,4 %, organiskt var ökningen 15,7 %. Finansnettot i andra kvartalet har belastats med engångskostnader till följd av refinansiering av utestående obligationslån uppgående till 37,1 MSEK, varav 14,1 MSEK var icke kassaflödespåverkande.

Labsegmentet fortsätter visa tillväxt med en marginalmässigt starkare plattform och produktmix. Segmentet ökade sin nettoomsättning under kvartalet med 133,5 % och orderingång med 38,8 %. Ordrar med laboratorieutrustning till kliniska studier, ett av koncernens produktsegment med högst marginal, har levererats snabbare än väntat och bidragit både till försäljningsökning och marginalexpansion. Vi fortsätter att fokusera på en produktmix med högre marginaler och att aktivt välja lönsammare projekt. Sammantaget har det förbättrat EBITDA-marginalen till 50,8 % (9,8) och EBITDA-resultatet nådde 73,6 MSEK (6,1).

I kvartalet såg vi fortsatt god efterfrågan inom Sjukvårdssegmentet särskilt inom produktsegmenten läkemedel och medicinteknisk utrustning, framförallt i USA. Orderingången ökade 17,8 % och nettoomsättningen 17,5 % jämfört med samma period förra året. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick under kvartalet till 10,5 %.

Vi arbetar proaktivt med att förbättra våra marginaler och har kunnat fortsätta stärka vår EBITDA-marginal genom att priskompensera oss. Labsegmentet har särskilt bidragit till marginalförstärkningen och koncernens justerade EBITDA-marginal uppgick till 35,3 % (13,7) i kvartalet. Båda segmenten har gått starkt under de senaste kvartalen och vi ser fortsatt fin efterfrågan även om rörelsemarginalen kan fluktuera mellan kvartalen på grund av produktmix.

Koncernens operationella kassaflöde i kvartalet var fortsatt starkt. Vi har fortsatt arbetet med att optimera vår balansräkning, lagerhantering och kundfordringar/leverantörsskulder. Vid utgången av andra kvartalet uppgick den räntebärande nettoskulden till 1,5 gånger EBITDA jämfört med 2,1 gånger EBITDA vid utgången av Q1 2023.

I kvartalet refinansierade vi vårt utestående obligationslån om 0,65 miljarder SEK med ett nytt treårigt obligationslån om 1,0 miljarder SEK i en ram om 2,0 miljarder SEK. Lånet kunde emitteras till lägre ränta vilket sänker våra upplåningskostnader och ger oss goda möjligheter att fortsätta leverera på våra långsiktiga mål.

Utöver de i år redan kommunicerade förvärven har vi en välfylld pipeline med kompletterande förvärv inom våra befintliga produktsegment. Prisbilden på förvärv har kommit ner något till följd av att flera aktörer har svårare att finansiera förvärv. Säljare har även en något mer ödmjuk inställning till pris vilket pressar förvärvsmultiplar.

Vi har i och med utgången av andra kvartalet redan nått vårt lönsamhetsmål för helåret 2023. Målet var satt till 330 MSEK i EBITDA på proformabasis före utgången av året. Vid utgången av andra kvartalet 2023 uppgick EBITDA på proformabasis till 353 MSEK. Vi har idag därför höjt vårt proforma EBITDA-mål för 2023 till 500 MSEK. Det nya målet bygger på att de förvärv som redan är kommunicerade tillträds under andra halvåret. Samtidigt höjer vi också omsättningsmålet för året från 1,6 miljarder SEK till 1,7 miljarder SEK på proformabasis. Ingen ytterligare finansiering behövs för att nå det nya målet och min bedömning är att vi kan nå målen och samtidigt hålla oss inom ramen för en nettoskuldsättning på maximalt 3,0x EBITDA.

Vårt övergripande mål är att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning. Vår finansiella position är fortsatt god och vi är väl rustade att kunna genomföra kompletterande förvärv på prioriterade marknader med fokus på högkvalitativ forskning och sjukvård.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

070-441 84 48

sebastian.robson@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.