09:30:34 Europe / Stockholm
2024-06-18 18:00:00

Yhtiötiedote Alexandria Group Oyj 18.6.2024 klo 19.00

Alexandria Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 18.6.2024 päättänyt maksuttomasta suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö antaa enintään 152 541 kappaletta hallussaan olevia omia osakkeitaan vuoden 2021 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa Yhtiön osakkeita merkinneille.

Osakeanti liittyy Yhtiön hallituksen 23.4.2021 tekemään päätökseen siitä, että Yhtiön vuoden 2021 listautumi-sen yhteydessä henkilöstöannissa hyväksytysti merkityt kaksi (2) osaketta oikeuttavat yhteen (1) vastikkeettomaan osakkeeseen siltä osin kuin asianomainen henkilö ei ole luovuttanut henkilöstöannissa hyväksytysti merkitsemiään osakkeita kolmen (3) vuoden kuluessa henkilöstöannin merkintäajan päättymisestä ja edellyttäen, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde taikka sidonnais- tai vakuutusasiamiessopimus Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön taikka jäsenyys Yhtiön hallituksessa on edelleen voimassa (ellei Yhtiön hallitus perustellusta syystä toisin päätä).

Henkilöstöannin ehdot on kerrottu ennen listautumista julkaistun 23.4.2021 päivätyn yhtiöesitteen kohdassa "Listautumisannin ehdot". Osakkeiden luovuttaminen perustuu Yhtiön yhtiökokouksen 14.3.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen Yhtiön hallussa on 22 739 omaa osaketta.

Lisätietoja:

Jan Åkesson

toimitusjohtaja

+358 40 731 2325

jan.akesson@alexandria.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670
 

Alexandria Group Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 27 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspal-veluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 37 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 200 sijoitusalan asiantuntijan voi-min. Konsernin muodostavat Alexandria Group Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapai-kalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.