15:06:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorTelekom & Media
IndustriMedia
Alma Media är en finsk mediekoncern. Inom bolaget återfinns huvudfokus inom digital media, där utbudet består av nyhetsinnehåll inom livsstil, karriär och ekonomi. Under koncernen går ett flertal varumärken där de mer kända inkluderar Kauppalehti, Talouselämä och Iltalehti. Kunderna återfinns inom inom Norden, Baltikum och Europa och består av privata aktörer.

Kalender

2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-30 Ordinarie utdelning ALMA 0.40 EUR
2020-04-29 Årsstämma 2019
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Ordinarie utdelning ALMA 0.35 EUR
2019-03-15 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Ordinarie utdelning ALMA 0.24 EUR
2018-03-14 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning ALMA 0.16 EUR
2017-03-22 Årsstämma 2016
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning ALMA 0.00 EUR
2016-03-18 Bonusutdelning ALMA 0.12 EUR
2016-03-17 Årsstämma 2015
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-18 Bonusutdelning ALMA 0.12 EUR
2015-03-18 Ordinarie utdelning ALMA 0.00 EUR
2015-03-17 Årsstämma 2014
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-03-21 Bonusutdelning
2014-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-15 Ordinarie utdelning
2012-03-15 Ordinarie utdelning
2011-03-18 Ordinarie utdelning
2010-03-12 Ordinarie utdelning
2009-03-12 Ordinarie utdelning
2008-03-13 Ordinarie utdelning
2007-03-09 Ordinarie utdelning
2006-03-09 Ordinarie utdelning
2020-01-14 13:00:00

Alma Media Oyj                 Pörssitiedote 14.1.2020 klo 14.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2020 yhtiökokousta silmälläpitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2019. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 25.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Jorma Ollila, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jorma Ollila toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Niemisvirta hallituksen varapuheenjohtajana.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten, Peter Immosta, Esa Lageria, Alexander Lindholmia ja Jorma Ollilaa lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotetut hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen, Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja ja Jorma Ollila on toiminut vuoteen 2019 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan).

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta
  • kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
  • kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2020 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Lisätietoja antaa:
Henrik Ehrnrooth,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Henrik Ehrnroothille osoitetuissa haastattelupyynnöissä pyydämme olemaan yhteydessä Otava Oy:ssä Päivi Hautalaan puh. 0400 922 479

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, päämediat, www.almamedia.fi