15:29:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-05-09 13:41:29

Alpcot AB ("Alpcot"), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Real Finans och Försäkring AB ("Real"). Avtalet innebär att Alpcot förvärvar en kundstock med drygt 1 200 kunder och ett kapital på ca 1,7 miljarder kronor ("Kundstocken"). Kundstocken avser huvudsakligen kunder med onoterade värdepapper i kapitalförsäkringar från Futur Pension Försäkringsaktiebolag ("Futur Pension") med Alpcot som depåinstitut. I samband med affären kommer Alpcot överta skötselfullmakterna för samtliga kapitalförsäkringar och därmed erhålla ersättningen för alla kapitalförsäkringar från Futur Pension. Kundstocken, i sin nuvarande storlek, uppskattas generera ca 4,0 miljoner kronor per år i intäkter.

Alpcot betalar en köpeskilling kontant på 4,0 miljoner kronor för Kundstocken och erhåller samtidigt en garanti att Kundstocken kommer generera 4,0 miljoner kronor i intäkter till Alpcot under två år räknat från tillträdesdagen. Alpcot tillträder Kundstocken senast 31 maj 2022. Real kommer som anknutet ombud till Alpcot vara fortsatt behjälpliga för att säkerställa att kunderna får en bra service under övergångsperioden.

"Det är glädjande att vi kan göra affären med Alpcot och skapa en ännu bättre lösning för kunderna. Alpcots digitala lösningar innebär ett stort mervärde för kunderna och vi har tillsammans med Alpcot identifierat en rad möjligheter att ytterligare förenkla och förbättra kundupplevelsen.", säger Fredrik Lanner och Kristin Westberg på Real Finans och Försäkring.

"Avtalet med Real Finans och Försäkring är en intressant affär med stor potential. Kunderna kommer dra fördel av Alpcots höga digitaliseringsgrad och vi ser stora möjligheter att förbättra erbjudandet ytterligare genom att anpassa plattformen till de särskilda behov som kunder med onoterade innehav har. Det är även glädjande att vi genom denna effektivisering även kommer kunna sänka kundernas försäkringskostnader.  Vi förväntar oss en hög förvärvsaktivitet under resten av året.", säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.