16:26:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-01-26 10:02:42

Alpcot AB ("Alpcot"), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Ymer f8 Investeringsrådgivning AB ("f8 Investeringsrådgivning"). Avtalet innebär att Alpcot över tre år förvärvar en kundstock med ca 300 kunder och ett kapital på drygt 300 miljoner kronor ("Kundstocken"). f8 Investeringsrådgivning har genererat en genomsnittlig intjäning på ca 2,7 miljoner kronor per år under de tre senaste räkenskapsåren 2018 - 2020. Som en del i avtalet tar Alpcot över en investeringsrådgivare från f8 Investeringsrådgivning.

Baserat på grundscenariot kommer det utgå en köpeskilling på 1,5 miljoner kronor per år i tre år för Kundstocken, totalt 4,5 miljoner kronor. Enligt grundscenariot kommer hela köpeskillingen att finansieras från överskott från Kundstocken samt synergier med Alpcots depåtjänst.

"Jag har valt bland flera olika alternativ på marknaden och valt att arbeta med Alpcot framöver. Alpcots fokus på okomplicerade produkter med effektiva och digitala verktyg som gagnar både rådgivare och kunder har varit avgörande för mitt val. Jag ser även stora möjligheter att utveckla min affär inom Alpcot.", säger Henrik Stridh, ny investeringsrådgivare hos Alpcot med förflutet från f8 Investeringsrådgivning.

"Avtalet med Ymer f8 Investeringsrådgivning är ytterligare ett exempel på hur Alpcot kan växa kapitalsnålt och genom att kapitalisera på den digitala plattformen. Vi välkomnar alla drygt 300 nya kunder till Alpcot och ser fram emot att erbjuda dem enkla och begripliga produkter utan intressekonflikter. Vi ser ett fortsatt stort intresse för Alpcots digitala plattform från rådgivare och kunder och förväntar oss fler förvärv och samarbeten under resten av året.", säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.