16:32:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-03-31 15:42:58

Alpcot Holding AB (publ) bedriver idag rådgivningsverksamhet i sitt helägda dotterbolag Alpcot AB ("Alpcot"). Alpcot och Tydliga har undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att Alpcot ska överlåta delar eller hela sin rådgivningsverksamhet till Tydliga AB ("Tydliga"). Alpcot är medlem i Tydliga som är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Alpcot Holding AB (publ) äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga i samband med årsstämman i Tydliga.

Alpcots och Tydligas målsättning är att skriva ett bindande överlåtelseavtal senast 30 juni 2023. Alpcots rådgivningsverksamhet hade en omsättning om ca 18 mkr under 2022 och uppvisar en positiv trend. Alpcots rådgivningsverksamhet kommer från bolag som Alpcot förvärvat i huvudsak mellan 2014 till 2016 för kontanter och aktier till ett uppskattat värde om drygt 40 mkr. Vid en överlåtelse kommer köpeskillingen att erläggas 50% kontant och 50% med nyemitterade aktier i Tydligas moderbolag Free Broker Group i Norden AB ("Free Broker") baserat på en värdering om 150 mkr av Free Broker före utspädning.

Avsiktsförklaringen ska ses i ljuset av att Alpcot och Tydliga vidareutvecklar den strategiska allians som ingicks i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Delar inom rådgivningsverksamheten, framför allt tjänstepensionserbjudandet till små och medelstora företag, behöver bli större för att uppnå skalfördelar och konkurrera med större aktörer på marknaden. Genom att delta i den konsolidering som pågår inom Tydliga skulle detta uppnås.

"Alpcot och Tydliga har haft ett nära samarbete sedan oktober 2020 och vi analyserar tillsammans hur vi kan vidareutveckla samarbetet. Vi ser mycket positivt på utvecklingen inom Tydliga och ser stora möjligheter att gemensamt ta marknadsandelar från större aktörer med begripliga produkter och smidiga digitala lösningar. Tydliga började förvärva rådgivningsverksamheter i år och vi ser det som ett naturligt steg att överlåta delar eller hela av Alpcots rådgivningsverksamhet till Tydliga.," kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.