16:21:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-02-10 16:46:09

Alpcot AB ("Alpcot"), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med beQuoted AB ("beQuoted"). Samarbetet innebär att beQuoted blir ett anknutet ombud till Alpcot. Samarbetet är ett led i Alpcots arbete för att skapa ett ekosystem för mindre och onoterade bolag som innehåller kapitalanskaffning, finansiell kommunikation och en inofficiell handel.

Alpcot kommer senare under våren lansera en satsning på Corporate Finance och förhandlingar om rekryteringar av seniora personer beräknas slutföras inom någon månad. Alpcot och beQuoted kommer gemensamt utveckla tekniken kring den den inofficiella handel som beQuoted organiserar på sin OTC-lista, och beQuoted erbjuder stöd till sina kunder kring en korrekt finansiell kommunikation. beQuoted har sedan 2000 erbjudit tjänster åt börsnoterade bolag, bland annat distribution av nyheter, skötsel av IR-webbplatser och rådgivning inom finansiell kommunikation.

"Vi ser fram emot samarbetet med Alpcot och ser stora fördelar för våra samarbetspartners som investerare, banker och emittenter. Vi ser fram emot att utveckla marknaden kring vår OTC-lista för värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. I Alpcot ser vi en stark teknisk partner som också delar vår syn på vikten av ordning och reda i verksamheten.", säger Thomas Lindgren, VD beQuoted AB.

"beQuoted är en intressant samarbetspartner för Alpcot och öppnar betydande möjligheter när Alpcot startar Corporate Finance senare i vår. beQuoted har en viktig roll att fylla för att att organisera den inofficiella handeln som en service till investerare och sparare.", säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.