16:42:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2021-12-15 14:34:05

Alpcot AB ("Alpcot"), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Real Finans och Försäkring ("Real").

Samarbetet innebär att Real blir ett anknutet ombud till Alpcot och att Real kommer att använda Alpcots digitala plattform för sparande och försäkringar i sin rådgivningsverksamhet gentemot sina kunder. Samarbetet beräknas leda till att ca 4 miljarder kronor flyttas till Alpcots depåtjänst inom ett år. Det finns vidare stor potential att utveckla samarbetet.

Real grundades 2010 och har kunder över hela landet med kontor i Stockholm. Verksamhetens erbjudande består av helhetsrådgivning inom ekonomi med fokus på kapitalförvaltning. Genom olika fond- och aktieportföljer hjälper Real kunderna att få en optimal avkastning utifrån lämplig risknivå. Reals framgång som finansiell rådgivare bottnar främst i rådgivarnas kompetens, proaktivitet och den regelbundna kontakt de har med sina kunder.

"Vi ser fram emot samarbetet med Alpcot och ser stora fördelar för våra kunder. Vi delar Alpcots syn på fördelarna med enkla och förståeliga produkter utan intressekonflikter. Vi ser att våra kunder kommer få stor nytta av den digitala rabatterade fondplattformen som Alpcot erbjuder. Vi ser även fram emot att utveckla vår växande affär med onoterade aktier tillsammans med Alpcot.", säger Fredrik Lanner och Kristin Westberg.

"Real Finans och Försäkring är en perfekt samarbetspartner för Alpcot. Vi har en samsyn kring hur rådgivning ska bedrivas för att tillvarata kundernas intressen. Dessutom har Real en intressant och växande verksamhet som vi ser fram emot att bidra till. Det är extra roligt att Alpcots digitala plattform återigen lyfts fram som det avgörande skälet att välja Alpcot som samarbetspartner. Vi tar det som intäkt för att Alpcot har en vinnande strategi och vi fortsätter att rekrytera programmerare och affärsutvecklare för att ytterligare påskynda utvecklingen.", säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.